Forumregler

Så trevligt att du vill vara med och diskutera Star Trek och annan science fiction med oss.

För att kunna delta i diskussioner och använda Stockholm Trekkers Forum krävs det att du registrerar dig som medlem i forumen. Det är inte samma sak som att vara medlem i föreningen. Du registrerar dig i forumen genom att fylla i formuläret och därefter bekräfta medlemskapet via e-post. Innan du blir medlem måste du läsa, förstå och godkänna följande regler:

§ 1 Trivsel

För att hålla diskussionerna på en trevlig och konstruktiv nivå ska alla medlemmar följa de etiska regler som gäller på såväl internet som i det vardagliga livet.

§ 1.1 Var trevlig och respektera andra.

§ 1.2 Uttalanden som kan uppfattas som stötande eller kränkande är inte tillåtna. Argumentera gärna, men låt det inte spåra ur till pajkastning.

§ 1.3 Personliga ärenden, privata diskussioner och liknande får inte förekomma i forumet.

§ 1.4 Det är inte tillåtet att sprida eller länka till pornografi.

§ 1.5 Att uttala sig provocerande endast för att reta upp andra (så kallat trollande) är inte tillåtet.

§ 1.6 Inlägg som inte för diskussionen framåt är förbjudna.

§ 2 Innan du skapar en tråd

§ 2.1 För att undvika att samma inlägg och diskussioner upprepas om och om igen:

§ 2.2 Använd sökfunktionen innan du postar ditt inlägg. Det kan vara någon annan som har skrivit om samma sak. Då är det bättre att fortsätta i den tråden.

§ 3 När du skapar en tråd

§ 3.1 Trådrubriker ska tydligt visa vad tråden handlar om.

§ 3.2 Trådar ska placeras i den forumdel som bäst passar det behandlade ämnet. Om man är osäker på var en tråd ska placeras kan man skapa den i en forumdel som verkar lämplig och sedan anmäla sitt eget inlägg till moderatorerna för att få placeringen kontrollerad.

§ 3.3 Det är inte tillåtet att skapa flera trådar om samma ämne (så kallad korspostning). Detta gäller oavsett om trådarna placeras i samma forumdel eller i olika forumdelar.

§ 4 Bumpning

§ 4.1 Det är inte tillåtet att skriva inlägg som endast är till för att flytta tråden högre upp i trådlistningen (så kallad bumpning). Däremot är det tillåtet att skriva flera inlägg i rad förutsatt att varje nytt inlägg tillför information eller på annat sätt för diskussionen framåt. Regeln finns för att alla ska få samma chans att få sina trådar uppmärksammade och för att forumet ska bli så överskådligt som möjligt.

§ 5 Anmäl olämpliga inlägg

§ 5.1 Medlemmar har möjlighet att anmäla misstänkta regelbrott genom att klicka på ”anmäl ett inlägg”. Använd denna funktion, men informera inte om det i tråden. Kommentera inte heller det misstänkta regelbrottet i tråden. Sker detta trots allt är det inte tillåtet att klaga på anmälaren.

§ 6 Signaturer och avatarer

§ 6.1 Avatarer får inte vara animerade och får inte heller föreställa eller likna något som kan uppfattas som stötande.

§ 6.2 Signaturer ska vara korta (för att forumen ska vara så lättlästa som möjligt), får inte innehålla länkar annat än till den egna mailadressen och får inte innehålla marknadsföring av egen eller andras verksamhet.

§ 6.3 Avatarer och signaturer är att betrakta som personliga. Använd därför inte någon annan användares signatur eller avatar utan tillåtelse.

§ 7 Piratkopiering

§ 7.1 Det är inte tillåtet att sprida länkar till piratkopior. Det är inte heller tillåtet att diskutera hur man kringgår kopieringsskydd eller olovligen kopierar upphovsrättskyddade verk.
§ 7.2 All antydan till innehav av piratkopierat material är förbjuden.

§ 7.3 Trots att det kan vara lagligt att göra privata kopior är diskussioner om detta inte tillåtet. Svensk och internationell lagstiftning är svårtolkad och föränderlig och eftersom forumets moderatorer inte är jurister som kan bedöma varje enskilt fall är samtliga diskussioner av denna typ förbjudna.

§ 8 Brott

§ 8.1 Det är inte tillåtet att uppmana till brott eller sprida uppmaningar till brottsliga handlingar. Allt innehåll regleras av svensk lagstiftning.

§ 8.2 Marknadsföring och annonsering

§ 8.3 Forumet får inte användas för annonsering eller marknadsföring av egen eller andras verksamhet. Privatpersoner ska använda Marknad för all slags handel. Det räknas alltid som marknadsföring att sprida länkar som är utformade så att någon tjänar pengar, får poäng eller liknande när de används.

§ 9 Användare

§ 9.1 Användarkonton är personliga och får inte säljas eller överlåtas. En fysisk person får inte registrera mer än ett användarkonto och det är inte tillåtet att registrera ett nytt om det gamla blir avstängt. För att förebygga missbruk raderas inte användarkonton eller tillhörande uppgifter på begäran.

§ 9.2 Användare får inte vara anonyma. Gå in på din profilsida och fyll i uppgifterna. Användarnamn och användar ID får av säkerhetsskäl inte vara samma.

§ 9.3 Synpunkter på moderering eller webbplatsen

§ 9.4 Om du har synpunkter på ett enskilt modereringsfall får du gärna kontakta oss via kontaktformuläret. Skriv inte om det i forumet.

§ 10 Moderatorer

§ 10.1 Diskussionsforumet sköts av moderatorer. Dessa finns för att vara hjälpsamma och göra forumet så trevligt som möjligt, men deras uppgift är också att se till att reglerna följs. För att underlätta moderatorernas arbete kan du anmäla överträdelser genom att klicka på ”anmäl ett inlägg”. Det går också bra att använda den funktionen för att få hjälp av moderatorerna.

§ 10.2 Moderator har rätt att radera inlägg, ämnen och/eller användare som anses bryta mot reglerna.

§ 11 Rättigheter

§ 11.1 Stockholm Trekkers hävdar ingen äganderätt till användargenererad information. Genom att använda forumen, lägga ut text, bilder eller annan media, ger du emellertid Stockholm Trekkers obegränsat tillstånd att globalt och royaltyfritt reproducera, anpassa och publicera materialet utan att meddela detta.

§ 12 Användargenererad information

§ 12.1 Vem som helst kan registrera ett användarkonto. Alla inlägg i forum, kommentarer till artiklar, gallerier samt annonser i marknad är användargenererad information och återspeglar inte nödvändigtvis Stockholm Trekkers synsätt eller ståndpunkter som organisation.

§ 13 Personlig integritet och forumregler

§ 13.1 All inkommande datakommunikation lagras, inklusive IP-adresser och annan metadata. Den sparade informationen kan användas för att undersöka och följa upp eventuellt missbruk av tjänsten.

§ 13.2 Villkor och regler kan ändras utan föregående avisering. Om reglerna ändras talar vi om det på första sidan.

 

Jag accepterar dessa regler och vill registrera mig som medlem i Stockholm Trekkers forum. Jag är också medveten om att det kan ta en liten stund innan mitt konto aktiveras så att jag kan göra inlägg i forumet.

Observera att forumregistreringen är modererad, så det kan ta någon dag innan din registrering blir aktiv.